GIỚI THIỆU BẾN TRE LINK

Chắp cánh cho nông sản Việt

Kết nối & giao thương từ nông dân Bến Tre đến người tiêu dùng 4.0

Chúng tôi là công ty nông nghiệp công nghệ toàn cầu tập trung vào việc sử dụng công nghệ để kết nối & giao thương từ nông dân Bến Tre đến người tiêu dùng 4.0

Chúng tôi cung cấp các nền tảng dịch vụ kết nối trực tiếp nông dân / nhà cung ứng với người tiêu dùng cuối nhằm giảm chi phí trung gian, hạ giá thành và nâng cao đời sông bằng công nghệ mới nhất của chúng tôi.

  1. Nền tảng bán sỉ, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng người dùng cuối
  2. Nền tảng xuất nhập khẩu, nâng cao vươn tầm nông sản trên thế giới